Cystadleuaeth Ymestyn Ysgrifennu Ffuglen Ddigidol


Dyddiad cau'r gystadleuaeth: 15 Mawrth 2018 
Cyhoeddi'r enillwyr: 31 Gorffennaf 2018Derbynnir ceisiadau yn Saesneg neu yn Gymraeg.

Mae Wonderbox Publishing, ar y cyd â Phrifysgol Bangor, yn noddi'r ail gystadleuaeth flynyddol i ddarganfod y ffuglen ddigidol "boblogaidd" orau: ffuglen ddigidol sy'n apelio i gynulleidfaoedd prif ffrwd.
Gweler enillwyr y llynedd yma!
Mae ffuglen ddigidol yn ffuglen a ysgrifennir i gael ei darllen/chwarae ar ddyfeisiadau digidol. Yn bwysicach, mae ffuglen ddigidol yn wahanol i e-lyfrau. Yn hytrach na bod yn fersiwn ddigidol o nofel brintiedig, mae ffuglen ddigidol "wedi'i geni'n ddigidol" - hynny yw, byddai'n colli rhywbeth ar ei ffurf a/neu ystyr os caiff ei symud o'r cyfrwng digidol.

Er enghraifft, gall gynnwys hypergysylltiadau, delweddau sy'n symud, gemau bach neu effeithiau sain. Mewn sawl ffuglen ddigidol, mae gan y darllenydd swyddogaeth o ran adeiladu'r naratif, naill ai drwy ddewis hypergysylltiadau neu drwy reoli taith cymeriad drwy fyd y stori. Felly gyda ffuglen ddigidol mae angen i'r darllenydd ryngweithio gyda'r naratif drwy gydol y profiad darllen. Gall enghreifftiau o wahanol fathau o ffuglen ddigidol gynnwys hypergysylltiadau, gemau antur-testun, storïau amlgyfrwng, fideo rhyngweithiol, gemau llenyddol a rhai rhaglenni symudol.
Gweler ein canllaw Adnoddau Ffuglen Ddigidol yma.
Nid oes unrhyw gyfyngiadau o ran y mathau o feddalwedd y gallwch eu defnyddio i gynhyrchu ffuglen ddigidol; mae popeth yn cynnwys HTML, Adobe Flash, Inform7, Twine, YouTube, Twitter, ac eraill wedi eu defnyddio i wneud ffuglenni digidol. Ar gyfer y gystadleuaeth, cyflwynwch gysylltiadau neu ffeiliau sydd ar gael yn agored ar unrhyw gyfrifiadur (Mac neu PC), ac a fydd yn rhedeg mewn porwr gwe.

Mae Wonderbox Publishing yn fenter cyhoeddi newydd sy'n ceisio darparu lle masnachol i ffuglen ddigidol ac felly mae'r gystadleuaeth Ymestyn Ysgrifennu Ffuglen Ddigidol wedi ei chynllunio i ehangu'r nifer sy'n darllen ffuglen ddigidol fel eu bod yn cynnwys rhan ehangach o'r cyhoedd. Felly er bod y gystadleuaeth yn agored i bob awdur (newydd a phrofiadol) ac i bob math o ffuglen ddigidol, rydym yn chwilio am waith sy'n apelio'n eang i gynulleidfa fawr ac sydd â chytunedd eang gyda llawer o ddyfeisiau.

Ariannir y gystadleuaeth hon trwy Wobr Cyflymu Effaith yr ESRC, mewn partneriaeth â Wonderbox Publishing, Llenyddiaeth Cymru a Jisc Cymru.

Categorïau'r gwobrau yw:
  • Gwobr y Beirniaid - £500
  • Barn y Bobl - £500
  • Gwobr yr iaith Gymraeg* - £500
  • Gwobr Myfyriwr - £500
  • Stori i Blant - £500
*Gellir cystadlu yn Gymraeg ym mhob un o'r categorïau.

Bydd yr enillwyr yn derbyn gwobr ariannol, a chyfle i gyhoeddi gyda Wonderbox Publishing.

Bydd rhagor o wybodaeth am y gystadleuaeth i'w chael yma cyn hir a tanysgrifio i ddiweddariadau.
Ydych chi'n barod i anfon eich gwaith? Cliciwch yma!

Comments

Popular Posts